ul. Musala br. 3, 75000 Tuzla
·
+387 35 230-151
·
+387 35 310 511
·
+387 62 434 433
·
[email protected]
Pon - Pet 08-16; Sub 09-12
·

Pravne usluge

Sadržaj oblasti i prava kojim se bavi kancelarija

Naše usluge

11

Zastupanje u građanskim predmetima

pred sudovima u prvom stepenu u svim građanskim i vanparničnim postupcima.

11

Zastupanje u privrednim predmetima

pred Općinskim i privrednim sudovima u prvom stepenu i to u sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa roba, usluga….

11

Sporove iz autorskog prava

srodnih prava i prava industrijske svojine.

11

Sporove nastale povodom djela

za koja se utvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolističko ponašanje na tržištu.

11

Postupak osnivanja društava, izmjena u društvima

postupak likvidacije i stečaja pravnih lica.

11

Postupke naknade materijalne i nematerijalne štete

11

Sačinjavanje svih vrsta ugovora/predugovora

prema Zakonu o obligacionim odnosima.

11

Pokretanje izvršnog postupka

11

Podnošenje prijedloga za određivanje mjere osiguranja

11

Zastupanje u posebnim postupcima

11

Zastupanje u zemljišnoknjižnim postupcima pred ZK uredima

11

Zastupanje u svim upravnim sporovima

kao i zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom.

11

Zastupanje pred Ustavnim sudom

te izrada apelacija radi povrede ustavom zagarantovanih prava.

11

Zastupanje u radnopravnim sporovima

11

Zastupanje u porodično pravnim i nasljednopravnim stvarima

11

Zastupanje u krivičnim i prekršajnim postupcima

Trebate pravnu pomoć?

Dozvolite da Vam pomognemo! Pozovite nas na +387 35 230-151

·  Pon- Pet 07:30-16:00; Sub 09:00-12:00